Positieve resultaten onderzoek paringsverstoring van de vlinders van de eikenprocessierups 2022-2023

Positieve resultaten onderzoek paringsverstoring (’mating disruption’) van de vlinders van de eikenprocessierups 2022-2023 De resultaten van het onderzoek paringsverstoring (’mating disruption’) van de vlinders van de eikenprocessierups 2022-2023 zijn positief. Paringsverstoring van de vlinders van de eikenprocessierups met behulp van de speciale feromoonformulering die met behulp van een paintball geweer in de bomen werd geschoten, …

Positieve resultaten onderzoek paringsverstoring van de vlinders van de eikenprocessierups 2022-2023 Lees meer »

Prognose 2024: lage plaagdruk maar grondnesten zijn een onzekere factor

Prognose 2024: lage plaagdruk maar grondnesten zijn een onzekere factor. Op basis van het lage aantal eikenprocessierupsen en het lage aantal vlinders verwachten we voor volgend seizoen wederom een lage plaagdruk. Daar waar lokaal wel hoge aantallen vlinders gevangen zijn, moet er rekening gehouden worden met een flinke plaagdruk. Er zijn verder wel een paar …

Prognose 2024: lage plaagdruk maar grondnesten zijn een onzekere factor Lees meer »

Eikenprocessierupsen in verlengde diapauze in de grond.

Eikenprocessierupsen in verlengde diapauze in de grond. Eikenprocessierupsen die in een verlengde diapauze (verlengde rustfase) in de grond zitten, en onverwacht volgend jaar juni tevoorschijn komen, vormen een factor die tot meer plaagdruk zou kunnen leiden dan verwacht. Dat blijkt onder andere uit een nieuw rapport: Grondnesten eikenprocessievlinder Thaumetopoea processionea en verlengde diapauze (pdf: 13,01 MB).  Zie …

Eikenprocessierupsen in verlengde diapauze in de grond. Lees meer »

Webinar van Kenniscentrum Eikenprocessierups en Kennisplatform Processierups 23 oktober 2023

Webinar van Kenniscentrum Eikenprocessierups en Kennisplatform Processierups 23 oktober 2023. Webinar 23 oktober 2023 met daarin een update Kennisplatform Processierups, een overzicht van de plaagdruk 2023, de vlindervangsten in 2023 en een prognose van de plaagdruk in 2024 en ten slotte de presentatie van het nieuwe rapport over grondnesten en verlengde diapauze bij de eikenprocessierups …

Webinar van Kenniscentrum Eikenprocessierups en Kennisplatform Processierups 23 oktober 2023 Lees meer »

Plaagdruk eikenprocessierups 2023

Plaagdruk eikenprocessierups 2023. Uit een inventarisatie van zo’n honderdduizend eiken zonder bespuitingen met bacteriën of nematoden, bleek dat in 9% van de bomen eikenprocessierupsen werden aangetroffen, een lichte afname ten opzichte van 2022. Het aantal bomen met nesten is een indicatie voor de plaagdruk. Tool om plaagdruk eikenprocessierups landelijk in beeld te brengen. Het Kenniscentrum …

Plaagdruk eikenprocessierups 2023 Lees meer »

Monitoring vlinders eikenprocessierups 2023

Monitoring vlinders eikenprocessierups 2023. In zo’n 2100 feromoonvallen die deze zomer door heel Nederland hingen, werden gemiddeld tien eikenprocessievlinders per val gevangen. Het aantal vlinders dit jaar ligt landelijk 16 procent hoger dan de 8,5 vlinders per val van vorig jaar (weergegeven in onderstaande grafiek). De toename is echter niet statistisch significant. De gemiddelde vlinderdichtheid in …

Monitoring vlinders eikenprocessierups 2023 Lees meer »

Paringsverstoring of feromoonverwarring om paring van vlinders van eikenprocessierups te voorkomen

Paringsverstoring of feromoonverwarring om paring van vlinders van eikenprocessierups te voorkomen. Paringsverstoring of feromoonverwarring om paring van vlinders van de eikenprocessierups te voorkomen, blijkt effectief als middel tegen de eikenprocessierups. Paringsverstoring met behulp van feromonen is een beproefde methode om plaaginsecten te beheersen. In Zuid-Europa wordt deze methode al jaren toegepast in parken, bossen en openbaargroen …

Paringsverstoring of feromoonverwarring om paring van vlinders van eikenprocessierups te voorkomen Lees meer »

Eikenprocessierups informatie en beheersing

Eikenprocessierups, informatie en beheersing. Met deze website geven wij informatie over de eikenprocessierups en over verantwoorde maatregelen om deze rups te beheersen. De eikenprocessierups (Thaumetopoea processionea) is een nachtvlinder die leeft in eikenbomen, vooral de zomereik (Quercus robur). De rupsen hebben vijf vervellingsstadia, waarna ze verpoppen. Begin april komen de dan nog zeer kleine oranje …

Eikenprocessierups informatie en beheersing Lees meer »

Plaagdruk eikenprocessierups 2022

Plaagdruk eikenprocessierups 2022. Dit jaar was er minder aandacht voor de eikenprocessierups in de media. De reden hiervoor was zeer waarschijnlijk dat er weer minder rupsen waren dan in voorgaande jaren en daarmee minder overlast. Het aantal bomen met nesten is een indicatie voor de plaagdruk. Uit een inventarisatie van ruim 160 duizend eiken bleek …

Plaagdruk eikenprocessierups 2022 Lees meer »

Bloemrijke bermen en eikenprocessierups in Gelderland 2020

Bloemrijke bermen en eikenprocessierups in Gelderland 2020. Of een groter bloemaanbod in bermen werkelijk leidt tot populatiegroei van natuurlijke vijanden en daarmee onderdrukking van de eikenprocessierups, is onderzocht in een proef in Gelderland. De onderzoekslocaties zijn verspreid over de provincie te vinden langs provinciale N-wegen bij Barneveld, Wekerom, Didam, Heteren en Zutphen. Op elke locatie …

Bloemrijke bermen en eikenprocessierups in Gelderland 2020 Lees meer »

Eikenprocessierups biologisch bestrijden met nematoden

Eikenprocessierups biologisch bestrijden met nematoden. Eikenprocessierups biologisch bestrijden met nematoden is door Silvia Hellingman ontwikkeld.In 2010 heeft zij proeven uitgevoerd waarbij eikenprocessierupsen biologisch bestreden worden met het opspuiten van nematoden. De resultaten zijn uitstekend, in sommige gevallen zelfs 100% doding van de eikenprocessierupsen.In tegenstelling tot biologische bestrijdingsmiddelen via boomblad zoals Xentari begin je met de …

Eikenprocessierups biologisch bestrijden met nematoden Lees meer »