Eikenprocessierups biologisch bestrijden met nematoden.

Eikenprocessierups biologisch bestrijden met nematoden is door Silvia Hellingman ontwikkeld.
In 2010 heeft zij proeven uitgevoerd waarbij eikenprocessierupsen biologisch bestreden worden met het opspuiten van nematoden. De resultaten zijn uitstekend, in sommige gevallen zelfs 100% doding van de eikenprocessierupsen.
In tegenstelling tot biologische bestrijdingsmiddelen via boomblad zoals Xentari begin je met de verneveling van nematoden al voordat het eerste blad aan de boom verschijnt. Daardoor zijn de effecten op ‘non target insecten’ beperkt. Ook al omdat er nog weinig andere insecten in de eikenbomen aanwezig zijn als er nog geen blad in de bomen is.

De nematoden die ingezet worden voor de biologische bestrijding van eikenprocessierups zijn inheems en komen van nature in de bodem voor.
De nematode dringt bij contact insecten in, die een “soft body” hebben. Nematoden leven in
symbiose met een bacteriegroep. Elke nematode soort heeft een specialisatie. De bacteriegroep
waarmee de symbiose is ontstaan zorgt voor de afdoding van het geparasiteerde insect.

Nematoden zijn niet schadelijk voor mens en dier en ook niet schadelijk voor planten. De
nematoden tasten geen waterorganismen aan, in geval van bespuitingen langs waterwagen.
Als de nematoden eenmaal in de rupsen zitten krijgen deze door de bacteriegroei een
darminfectie waardoor ze stoppen met vreten. In de kadavers ontstaat een nieuwe generatie die
op zoek gaat naar nieuwe gastheren. In het geval van de eikenprocessierups zullen de pas
geboren nematoden sterven als er ze geen mogelijkheden hebben te migreren.
Als de aangetaste rupsen in een nest bij elkaar zitten zullen de uitgekomen nematoden naar de
dichtstbijzijnde rupsen kruipen. Voorwaarde is dat het op dat moment vochtig en donker is.
Nematoden kunnen geen UV-licht verdragen. Na oplopen van de infectie zullen de rupsen binnen
5 – 10 dagen sterven. Echter als er veel nematoden in één keer de rupsen binnendringen dan
kunnen ze al binnen enkele uren sterven.

Hellingman Onderzoek en Advies zet zich in voor duurzame, biologische  oplossingen voor allerlei plagen in onder meer het openbaar groen.

Zie ook het Kennisplatform eikenprocessierups, Informatieblad 1: Nematoden