Leidraad eikenprocessierups

De leidraad eikenprocessierups geeft actuele informatie over alle aspecten van de eikenprocessierups en de beheersing ervan, met als doel de overlast op een zo effectief en natuurvriendelijke manier te verminderen. Doelgroepen zijn de terreineigenaren, -beheerders en uitvoerende groenbedrijven. De leidraad doet aanbevelingen voor een afgewogen beheer. Het doel is gezondheidsproblemen te verminderen door maatregelen te nemen op plekken waar rupsen voor de meeste overlast zorgen. De leidraad schrijft niets voor. Het is aan de beheerder om op basis van de adviezen in deze leidraad in samenspraak met andere betrokkenen tot eenĀ eigen afweging te komen.

Deze Leidraad beheersing eikenprocessierups is tot stand gekomen binnen het topsectorproject en is het resultaat van de samenwerking tussen het Kenniscentrum Eikenprocessierups:
  • J.H. Spijker Wageningen Environmental Research
  • S. Hellingman Hellingman Onderzoek en Advies
  • G. Hellingman Hellingman Onderzoek en Advies
  • H.D. Hofhuis Wageningen University
  • H. Jans Jans Consultancy Gezondheid en Milieu
  • H.H.J.M. Kuppen Terra Nostra
  • A.J.H. van Vliet Wageningen University
en het Kennisplatform Processierups:
  • K. Croese RIVM
Klik hier voor de Leidraad eikenprocessierups