Nieuws

Monitoring vlinders eikenprocessierups 2023
In zo’n 2100 feromoonvallen die deze zomer door heel Nederland hingen, werden gemiddeld tien eikenprocessievlinders per val gevangen. Het aantal vlinders dit jaar ligt landelijk 16 procent hoger dan de 8,5 vlinders per val van vorig jaar. De gemiddelde vlinderdichtheid in de noordelijke provincies lag met veertien vlinders per val beduidend hoger dan het gemiddelde van 1,6 vlinders per val in de overige provincies. …

Monitoring vlinders eikenprocessierups met feromoonvallen 2023Lees meer

Verlengde diapauze eikenprocessierupsen in boomnesten aangetoond
Voor het eerst is in Nederland vastgesteld dat eikenprocessierupsen ook in boomnesten in verlengde diapauze kunnen gaan. De rupsen verpoppen zich minimaal een jaar later dan verwacht. Dit fenomeen was al bekend in grondnesten. …

Paringsverstoring of feromoonverwarring om paring van vlinders van eikenprocessierups te voorkomen
Paringsverstoring of feromoonverwarring om paring van de vlinders van de eikenprocessierups te voorkomen, blijkt effectief als middel tegen de eikenprocessierups.  Paringsverstoring met behulp van feromonen is een beproefde methode om plaaginsecten te beheersen. In Zuid-Europa wordt deze methode al jaren toegepast in de in …

Paringsverstoring of feromoonverwarring om paring van vlinders van eikenprocessierups te voorkomenLees meer »

Waarom monitoring vlinders eikenprocessierups met feromoonvallen
Monitoring van de vlinders van de eikenprocessierups met feromoonvallen is belangrijk voor de beheersing van de eikenprocessierups. Zo ook het inzicht in het aantal nesten van de eikenprocessierups. De resultaten van de monitoring van de vlinders en het inzicht in het aantal nesten zijn belangrijke input voor het beheerplan. …

Monitoring vlinders eikenprocessierups met feromoonvallen Lees meer

Eikenprocessierupsen verlengde diapauze en grondnesten
Eikenprocessierupsen kunnen in verlengde diapauze gaan en grondnesten vormen, zo blijkt uit onderzoek. Ze verblijven dan als rups in het vierde larvestadium of als pop één of meerdere jaren in rust voordat ze weer actief worden. Het in rust gaan verklaart het opvallende verschijnsel dat we in de loop …

Eikenprocessierupsen verlengde diapauze en grondnestenLees meer »

Plaagdruk eikenprocessierups 2022
Dit jaar was er minder aandacht voor de eikenprocessierups in de media. De reden hiervoor was zeer waarschijnlijk dat er weer minder rupsen waren dan in voorgaande jaren en daarmee minder overlast. Het aantal bomen met nesten is een indicatie voor de plaagdruk. Uit een inventarisatie van ruim 160 duizend eiken bleek …

Plaagdruk eikenprocessierups 2022Lees meer »

Monitoring vlinders eikenprocessierups 2022
Met de monitoring van de vlinders van de eikenprocessierups werden er in de zomer van 2022 in zo’n 2200 feromoonvallen gemiddeld maar 8,5 eikenprocessievlinders per val gevangen. Een afname van 65% ten opzichte van 2021. Daarmee zijn we terug tot voor het niveau van 2013. De noordelijke provincies hadden ook dit …

Monitoring vlinders eikenprocessierups 2022Lees meer »

Bloemrijke bermen en eikenprocessierups in Gelderland 2020
Of een groter bloemaanbod in bermen werkelijk leidt tot populatiegroei van natuurlijke vijanden en daarmee onderdrukking van de eikenprocessierups, is onderzocht in een proef in Gelderland. De onderzoekslocaties zijn verspreid over de provincie te vinden langs provinciale N-wegen bij Barneveld, Wekerom, Didam, Heteren en Zutphen. Op elke locatie …

Bloemrijke bermen en eikenprocessierups in Gelderland 2020Lees meer »