Plaagdruk eikenprocessierups 2023.

Nestvorning eikenprocessierupsUit een inventarisatie van zo’n honderdduizend eiken zonder bespuitingen met bacteriën of nematoden, bleek dat in 9% van de bomen eikenprocessierupsen werden aangetroffen, een lichte afname ten opzichte van 2022. Het aantal bomen met nesten is een indicatie voor de plaagdruk.

Tool om plaagdruk eikenprocessierups landelijk in beeld te brengen.
Het Kenniscentrum Eikenprocessierups heeft in opdracht van het Kennisplatform Processierups in 2021 een eenvoudige methode ontwikkeld om een landelijk beeld te creëren van de plaagdruk. Zie het bericht in Nature Today.

Om de verwachte plaagdruk in beeld te krijgen zijn monitoring van de vlinders van de eikenprocessierups met feromoonvallen en het inzicht in het aantal nesten van de eikenprocessierups belangrijk. De resultaten van de monitoring van de vlinders en het inzicht in het aantal nesten zijn belangrijke input voor het beheerplan.
Klik hier voor meer informatie.