Monitoring vlinders eikenprocessierups met feromoonvallen

Monitoring van de vlinders van de eikenprocessierups met feromoonvallen is belangrijk voor de beheersing van de eikenprocessierups. Zo ook het inzicht in het aantal nesten van de eikenprocessierups. De resultaten van de monitoring van de vlinders en het inzicht in het aantal nesten zijn belangrijke input voor het beheerplan.

Zonder resultaten van de monitoring kan men geen adequate planning van de beheersing van de eikenprocessierups maken. Bij monitoring zijn verschillende aspecten van belang. De monitoring van de eikenprocessierups, de monitoring van de vlinder van de eikenprocessierups met feromoonvallen, de (verwachte) plaagdruk en het jaarlijks verloop. Ook belangrijk is de uitgevoerde beheermaatregelen goed te monitoren. Dit is van belang voor de evaluatie en speelt ook een rol bij de voorbereiding op het volgende jaar.

Feromoonvallen worden opgehangen vlak voor de periode dat de vlinders gaan uitvliegen. Meestal rond de derde week van juli. De piek van de vluchten ligt in augustus en de vluchten gaan door tot september. 
De lokstof in de feromoonval lokt de mannetjes van de vlinder in de val. Het aantal gevangen vlinders is een indicator voor de te verwachten plaagdruk in het aankomende jaar. Dit geldt met name voor een gebied in een straal van 1000 meter rond de feromoonval.

Het Kenniscentrum Eikenprocessierups coördineert een feromoonvallennetwerk van bijna tweeduizend feromoonvallen in ruim 50 gemeenten. Hellingman Onderzoek en Advies – mede-initiatiefnemer en lid van het Kenniscentrum – voert het entomologisch onderzoek van de inhoud van de vallen uit en telt de gevangen eikenprocessievlinders. Jaarlijks publiceert het Kenniscentrum eikenprocessierups op de website Nature Today in november een landelijk overzicht van de vangsten van dat jaar.

Wilt u nadere informatie over de monitoring van de vlinders van de eikenprocessierups? Stuur ons een email info@hellingman-onderzoek-en-advies.nl