Monitoring vlinders eikenprocessierups 2023.

Monitoring vlinders eikenprocessierupsIn zo’n 2100 feromoonvallen die deze zomer door heel Nederland hingen, werden gemiddeld tien eikenprocessievlinders per val gevangen. Het aantal vlinders dit jaar ligt landelijk 16 procent hoger dan de 8,5 vlinders per val van vorig jaar (weergegeven in onderstaande grafiek). De toename is echter niet statistisch significant. De gemiddelde vlinderdichtheid in de noordelijke provincies (Drenthe, Groningen, Friesland, Overijssel, Flevoland) lag met veertien vlinders per val beduidend hoger dan het gemiddelde van 1,6 vlinders per val in de overige provincies. Het aantal vlinders was veel lager dan het landelijk gemiddelde van 73 vlinders per val in 2018. Zie het bericht in Nature Today van het Kenniscentrum Eikenprocessierups d.d. 25 oktober 2023.

De monitoring van de vlinders van de eikenprocessierups met feromoonvallen brengt in de periode half juli tot half september in beeld hoeveel eikenprocessievlinders zijn uitgevlogen. Dit geeft een indicatie van de plaagdruk in het volgende jaar. Immers: zonder vlinders geen eitjes en zonder eitjes geen rupsen.
Beheerders kunnen feromoonvallen gebruiken voor hun lokale beheer. Bij de landelijke weergave is alleen een toe- of afname indicatief voor het volgende jaar. Door lokaal feromoonvallen op te hangen ontstaat een beeld van de te verwachten plaagdruk en zijn de risicobepaling en het beleid beter af te stemmen op de situatie ter plekke. De resultaten van feromoonvallen kunnen het beste aanvullend worden gebruikt op de resultaten van de monitoring van het aantal nesten eikenprocessierups in de eikenbomen. De feromoonvallen kunnen ook goed gebruikt worden voor de inschatting van de trend over meerdere jaren en voor de verschillen tussen regio’s.