Hellingman Onderzoek en Advies BV

Sedert 1999 doet Silvia Hellingman, mede-eigenaar van Hellingman Onderzoek en Advies BV, onderzoek naar en advisering over biologische beheersing van allerlei plagen, waaronder engerlingen, emelten, miljoenpoten, snuitkevers en harige rupsen zoals de eikenprocessierups en dennenprocessierups.

Haar onderzoek heeft onder andere geleid tot speciale nematodenformuleringen voor beheersing van plagen in de medicinale taxuskweek, blauwe bessenteelt, sportvelden, openbaar groen en voor de bestrijding van de eikenprocessierups.

Zij staat ook aan de basis van de gestimuleerde biodiversiteit ter bestrijding van de eikenprocessierups. Daarmee wordt een omgeving bij eikenbomen gecreëerd die natuurlijke vijanden van de rups, zoals sluipwespen – en vliegen aantrekt en worden vogelnestkasten opgehangen. Silvia toonde aan dat koolmezen alle stadia van de eikenprocessierups eten.

Ook heeft zij nestkasten voor geparasiteerde nesten van eikenprocessierupsen geïntroduceerd. Deze nestkasten zijn als het ware een kweekplaats voor de natuurlijke vijanden van de rupsen en worden in risicogebieden met overlast van eikenprocessierupsen geplaatst.

Zij publiceert veelvuldig, onder andere via Nature Today.

Silvia staat mede aan de basis van het Kenniscentrum Eikenprocessierups.

Vanaf 2005 werkt Guus Hellingman mee. Hij is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering.

Hellingman Onderzoek & Advies BV is gevestigd in Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52898024.