Monitoring vlinders eikenprocessierups 2022.

Met de monitoring van de vlinders van de eikenprocessierups werden er In de zomer van 2022 in zo’n 2200 feromoonvallen gemiddeld maar 8,5 eikenprocessievlinders per val gevangen. Een afname van 65% ten opzichte van 2021. Daarmee zijn we terug tot voor het niveau van 2013. De noordelijke provincies hadden ook dit jaar weer de hoogste aantallen. Het percentage eiken met eikenprocessierupsen was dit jaar 18% minder dan vorig jaar. Zie het bericht in Nature Today van het Kenniscentrum Eikenprocessierups d.d. 29 november 2022.

Vangsten vlinders eikenprocessierups, landelikk monitoringsprogramma

De monitoring van de vlinders van de eikenprocessierups met feromoonvallen brengt in de periode half juli tot half september in beeld hoeveel eikenprocessievlinders zijn uitgevlogen. Dit geeft een ruwe indicatie van de plaagdruk in het volgende jaar. Immers: zonder vlinders geen eitjes en zonder eitjes geen rupsen. Terreinbeherende organisaties kunnen het lokale of landelijke beeld van feromoonvallen gebruiken voor hun beheer. Bij de landelijke weergave is alleen een toe- of afname indicatief voor het volgende jaar. Een beter hulpmiddel om de plaagdruk te voorspellen is om lokaal feromoonvallen op te hangen. Hierdoor ontstaat een ruimtelijk gedifferentieerd beeld en is de risicobepaling en beleid beter af te stemmen op de situatie ter plekke. De resultaten van feromoonvallen kunnen het beste aanvullend worden gebruikt op de resultaten van de monitoring van de locatie en het aantal nesten eikenprocessierups in de eikenbomen. De feromoonvallen kunnen ook goed gebruikt worden voor de inschatting van de trend over meerdere jaren en verschillen tussen regio’s.